Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi?Iben Sejerøe-Szatkowski er psykolog med speciale i positiv psykologi.

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af lykken og det gode liv. Helt overordnet er positiv psykologi studiet af, hvad der gør livet værd at leve. Den søger svar på spørgsmål som: Hvad gør os lykkelige og glade? Hvad karakteriserer det gode liv? Hvordan kan vi som mennesker blive mere tilfredse, glade og lykkelige? Hvad er menneskets styrkesider og positive træk? Hvornår og hvordan bruger man sine styrker optimalt? Der er altså indenfor den positive psykologi fokus på livets gode sider: Lykke, styrker og disses anvendelse, ressourcer, kreativitet, genialitet, det gode arbejdsliv, den gode arbejdsplads, positiv psykologisk børneopdragelse m.m.

Hvad betyder Positiv Psykologi for psykologens tilgang?

Det at jeg som psykolog anvender en Positiv psykologisk vinkel betyder at jeg nogen gange vil stille spørgsmål som: Hvad er dine styrker? Hvornår har du det godt? Hvem er du glad for at være sammen med? HVornår bliver du virkelig optaget af det du laver? Det kan også være jeg vil opfordre dig til at tage en test for at blive klogere på hvad dine styrker er. Jeg opfatter den positive psykologi som et meget vigtigt supplement til den traditionelle psykologi, da det så at sige balancerer fokus både i livet og i terapien.