Kognitiv Terapi

Hvad er Kognitiv Terapi?

Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi er en af de mest efterspurgte terapiformer idag. Det skyldes bl.a. de gode resulater overfor angst, fobier og depression. Bag kognitiv terapi ligger antagelsen om at forvrænget eller dysfunktionel tænkning er almindeligt i alle psykologiske forstyrrelser. Den kognitive tilgang søger at rette op på uhensigtsmæssige tankemønstre bl.a. fordi vores tænkning påvirker vores adfærd, følelser og humør. Det er en terapiform, der er præget af åbent samarbejde mellem psykolog og klient, at psykologen informere klienten om tankeganen bag metoderne og at der laves hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne er en del af grunden til at kognitiv terapi er så effektivt, idet klienten arbejder videre mellem sessionerne.

Hvad betyder Kognitiv Terapi for psykologens tilgang?

Når jeg anvender en kognitiv vinkel i det terapeutiske arbejde, spørger jeg f.eks.: Hvad tænkte du lige på det tidspunkt? Hvad bygger du tanken på? Hvad sagde du til dig selv lige før du fik det sådan? Det kan også være jeg beder dig skrive ned hvad du tænker og føler i bestemte situationer, vurdere dit ubehag på en skala fra 1-10 eller udfylde et skema. Der er mange redskaber, der kommer fra den kognitive tilgang, dette er et lille udpluk.